BAKALITE ÖNÜMLERI

BAKALITE ÖNÜMLERI

Bakelite, 1907-nji ýylda Belgiýaly himik Leo Hendrik BAEKELAND (1863-1944) tarapyndan tapyldy. Suwuk fenol we formaldegid çig maly jele öwrülýär, ýylylygy goşmak we reaktorlara ýylylyk goşmak bilen reaksiýanyň netijesinde sowadylýar we berkleşýär we bu materiallary döwmek bilen bakelitiň esasy çig maly bolan emeli rezin alynýar.

Dolduryjy materiallar, ojak, boýag we goşmaça kömekçi materiallar bilen düzülen, soňra ekstruderden geçip, döwülen we granulalara öwrülen termoset önümidir. Islenýän material, Bakelite çig malynyň press ýa-da sanjym maşynlary arkaly galypda ýylylygy ulanyp, sowadylandan soň işini tamamlamagy netijesinde emele gelýär.

Örän oňat ýylylyga garşylygy bolan Bakelite, esasan aşhana pudagynda, awtoulag, maşyn we elektrik pudaklarynda ulanylýar. Europeanewropa ülňülerine laýyklykda öndürilen bakelit çig malynda hiç hili kanserogen material ýok.

Karakoýunlu topary, öndürýän önümlerinde elýeterli bahalar we durnukly hil ýörelgelerini kabul etdi we önümçilik meýilnamasyna, şeýle hem adaty we asyl önümçilige ýörite sargytlar alyp, öz ugrunda ýöriteleşdi.

 

Öndürýän esasy Bakelite bölekleri we esbaplary:

 

• Awtoulag üpjünçiligi senagatynyň bölekleri

                                               

 

 

• Ak önümleriň esbaplary

          

       

 

 

• Nahar bişirmek toparynyň esbaplary