Deňizýoly bilen daşamak

Deňizýoly bilen daşamak 

 
Karakoyunlu Group, dünýa daşamak sektorynda 84% paýnama eýe bolan deňiz ýoly daşamada beýleki daşama görnüşlerinde bolşy ýaly toplumlaýyn we bölekleýin ýükler üçin amatly we ýokary hilli çözgütleri bäsdeşikli işler bilen müşderilerine teklip edýär.   
 
Kwalifisirlenen we güýçli infrastrukturasy sebäpli daşaljak önümiň görnüşlerine we aýratynlyklaryna laýyklykda; 20’ we 40’ Standart, 40’ High Cube, 20’ we 40’ Open Top, 20’ we 40‘ Flat Rack, 40’ Reefer we 20’ ISO Tank konteýnerler bilen hyzmat edilýär. 
 
Dünýäniň ähli portlarynyň arasynda ýerine ýetirýän toplumlaýyn we bölekleýin daşamalaryň yz ýanyndan gümrük pajyndan arassalamak, saklamak we paýlamak bilen tapawutly logistiki hyzmatlary ähmiýetli müşderilerine üpjün etmekdir.