GORANMAK SENAGATY

GORANMAK SENAGATY

Häzirki zaman Türkiýäniň içerki we milli senagatynyň hereketine goşant goşmak üçin Poroşok Metallurgiýasy (P/M) maýa goýmak arkaly daşary söwda defisitini we daşary garaşlylygy aradan aýyrmagy maksat edinýär. Milli Goranmak Senagatymyza goşant goşmak maksady bilen, gözleg we innowasiýa bölümleri bilen bu pudakda strategiki taslamalary durmuşa geçirýän öňdebaryjy kompaniýalaryň hataryna girmegi maksat edinýär.