GORANMAK SENAGATY

GORANMAK SENAGATY

Häzirki zaman Türkiýäniň ýerli we milli senagat prosesine goşulmak maksady bilen CNC Tokar stanogy, Sowadyjy, Deşiji we Tekizleýji işlerine goýum goýup agaç ýonuşgasy önümçilik usuly bilen senagat önümleri öndürmäge dowam edýäris. Milli Goranma Senagaty Taslamalarymyza goşup bilmek üçin AR-GE we Innowasion Birleşmelerimizi ýerine ýetirip, bu sektorda-da öňdebaryjy firmalaryň arasynda ýer almagy maksat edinýäris.