GURLUŞYK

GURLUŞYK

 
2005-nji ýylda Kyrykkale 4 Dükan, 12 Öý bilen başlanan gurluşyk sektoryndaky işlerine 8 gatly 90 öýli ýurt taslamasy bilen dowam edip Karakoyunlu Group, 2007-nji ýylda dürli görnüşli we modelli ekskawator, buldozer, silindr ýaly iş enjamlaryny gurluşa goşup ekskawasiýa taslamalaryny başlady. Türkmenistanda dürli görnüşli ekskawasiýa, kanal we ýol ýoly birnäçe infrastruktura taslamasyny üstünlikli tamamlady. 
 
Karakoyunlu Group, meýilnamalaşdyrmak we gurluşyk pudagynda täze taslamalar bilen Türkiýe laýyk standartlarda birtopar taslama ýurdumyza gazandurmagy maksat edinýär.