Hawaýoly bilen daşamak

Hawaýoly bilen daşamak

Karakoyunlu Group, dowamly ýaryşylan, ähli ýüklemeleriň gyssagly bolan, çalt we ýokary hili hyzmatyň amatly baha bilen teklip edilmegine garaşylýan howa ýoly daşamada; müşderä gönükdirilen hil syýasaty we uly kompaniýa tory bilen ajaýyp çözgütleri bäsdeşikli bahalar bilen müşderilerine teklip edýär.  
 
Karakoyunlu Group, hünärmen düzümi we güýçli infrastrukturasy bilen; gapydan-gapa,  howa menzilinden gapa, gapydan howa menziline, howa menzilinden howa menziline getirilmegi ygtybarly serwisler bilen edip bilýän çözgüt paýdaryňyzdyr. 
 
Karakoyunlu Group, dowamly ýaryşylan, ähli ýüklemeleriň gyssagly bolan, çalt we ýokary hili hyzmatyň amatly baha bilen teklip edilmegine garaşylýan howa ýoly daşamada; müşderä gönükdirilen hil syýasaty we uly kompaniýa tory bilen ajaýyp çözgütleri bäsdeşikli bahalar bilen müşderilerine teklip edýär.  
 
Karakoyunlu Group, hünärmen düzümi we güýçli infrastrukturasy bilen; gapydan-gapa,  howa menzilinden gapa, gapydan howa menziline, howa menzilinden howa menziline getirilmegi ygtybarly serwisler bilen edip bilýän çözgüt paýdaryňyzdyr.