KOMPANIÝA HAKYNDA

KOMPANIÝA HAKYNDA

 
1995-nji ýylda Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasyndaky Halkara Daşama we Daşary Söwda işlerini başlan KARAKOYUNLU GROUP, amala aşyrýan giň mümkinçilikli taslamalary bilen gysga wagtyň içinde ýeten üstünligi we hormatly müşderi portfeli bilen Türkmenistandaky bazar paýynyň öňdebaryy derejesine çykdy. 
         
25 ýyldan gowrak tejribesi bilen Halkara Daşamak we Daşary Söwda pudagynda ýeten ussatlygyna; AR-GE, innowasion we ýaş iş güjüni hem goşmak bilen uly üstünlikli maýa goýumlara we taslamalara gol çekmegi dowam eden KARAKOYUNLU GROUP, Logistika, Poroşok Metallurgiýasy, Petrokimýa, Dokma, Gurluşyk we Çalt Sarp edilýän önümleri hökmünde 6 sany dürli sektorda işlerini üstünlikli görnüşde alyp barýar. 
 
 
 

Bizin bilen habarlaşmak üçin

+99 312 769 990