PETROKİMÝA

Nebit-himiýa Önümleri

Plastmassa çig mal pudagyndaky tejribämizi tehnologiki ösüşler bilen birleşdirip, müşderilerimiziň ähli zerurlyklary üçin ökde hünär çözgütlerini döredýäris. Içerki bazardaky gatnaşygyny halkara söwda ulgamy bilen iň oňat görnüşde ösdüren kompaniýamyz, strategiki işewür hyzmatdaşlarymyzyň goldawy bilen ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän gymmata öwrülmegi başardy. Çuňňur tejribämiz we dinamiki hyzmat gurluşymyz bilen, durnukly ösüşi maksat edinýäris we işlerimizi bu ugurda ösdürýäris. Beýleki pudaklara goşant goşýan nebithimiýa pudagy, bu funksiýasy bilen lokomotiw pudagy ayýratynlygyny göterýär.

 

Satuw hyzmatyny hödürleýän esasy polimer önümlerimiz;

PP - Polipropilen, HDPE - Ýokary dykyzlykly polietilen, LDPE - Pes dykyzlykly polietilen, LLDPE - Çyzykly pes dykyzlykly polietilen, GPPS - polistirol, EPS - giňeldilen polistirol, PVC - poliwinil hlorid, PET - polietilen tereftalat, E PVC - Emulsion poliwinil hlorid, CPE - Hlorlanan polietilen

 

HF 4760(BL3) HB0035 CRP100N CRP100B GPPS-1540

INPIPE100  PE A40 PE T50  PE T60  PP D30  PP LH5072 

 

Satuw hyzmatyny hödürleýän esasy ýag önümlerimiz;

SN-80, SN-180, SN-350, SN-600 we SN-1200

 BASE OIL